příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Školní aktivity Akce a události Školní rok 2008/2009 Adaptační pobyt - Březová u Třebíče
Adaptační pobyt - Březová u Třebíče PDF Tisk Email
29. září 2008

Ve dnech 29. 9 - 1. 10. 2008 uspořádala ZŠ Slovácká pro žáky 6tých tříd adaptační pobyt, jehož místem konání bylo lanové centrum Březová u Třebíče.

Po počátečním cestovním dobrodružství jsme všichni (žáci i učitelský doprovod) zakotvili v rekreačním středisku Březová, které je situováno do velmi příjemného prostředí lesů, planin a luk. V tomto přírodním středisku se pak nachází rybník využívaný k různým sportovním aktivitám (např.rafty), dále zde nalezneme prostor vyhrazený na vysoko a nízko-lanové aktivity a místo na ubytování (chatky, zděná budova a stanový tábor).

Po příjemném přivítání a ubytování se v chatkách byl každé třídě přidělen instruktor, který se jim věnoval po dobu všech 3 dnů. S ním a za jeho asistence mohli žáci vyzkoušet mnohé, někdy dosti ,,adrenalinové“ aktivity, které jistě někteří ve svém životě dosud nevyzkoušeli.

Tento adaptační pobyt tak napomáhal nejen stmelení třídního kolektivu tím, že spolužáci poznávali reakce svých spolužáků v  některých nestandardních situacích, ale byl i neocenitelnou možností zkusit tyto dosti netradiční aktivity možná poprvé a naposledy ve svém životě. Žáci tak poznávali sami sebe, své možnosti, hranice, svou odvahu i svůj strach.

Mezi sebepoznávací aktivity patřili techniky jako ,,skok do prázdna“, který chtěl notnou dávku odvahy k překonání strachu z  neznáma, dále vysoko-lanové aktivity, kdy musel jednotlivec překonávat dosti krkolomné překážky ve vysoké výšce. Hlavně zde ukázalo pár „silných“ jedinců, kolik odvahy se v nich skrývá. K  překonání této dráhy bylo zapotřebí mnoho úsilí, trpělivosti a vytrvalosti. Dalšími sebepoznávacími aktivitami byly i střelba z luku, střelba ze vzduchovky, které vyžadovaly velkou dávku soustředění.

K výborným skupinovým činnostem patřily například společné honičky na louce před areálem nebo airsoft a paint-ball. Právě tyto aktivity dobře ukázaly skryté stránky charakteru všech spolužáků i schopnost dodržovat pravidla a smysl pro fair-play.

Souhrnně lze však říci, že všechny aktivity otvíraly možnost poznat své spolužáky blíže a společně zdolávat stejné překážky na stejném místě, kterým není škola, ale prostředí, ve kterém se děti mohly cítit uvolněně a ,,hravě“.

Podle reakcí dětí na zpáteční cestě i podle jejich projevů během adaptačního kurzu bylo patrné, že se jim pobyt velmi líbil a každý našel nějakou aktivitu, kterou by si rád zopakoval. Všechny děti tak jely domů s radostí, že se pobytu účastnili, i s radostí, že již brzy uvidí své rodiče. Ne nadarmo se říká, že doma je prostě doma.:)

Fotogalerie

Přejít do fotogalerie Skoč na začátek stránky