Školní parlament na ZŠ Slovácká

Školní parlament logoŠkolní parlament 2022/2023

Na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy. 

Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. 

Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost. 

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana. 

 Stanovy školního parlamentu 

 1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku. 
 2. Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce. 
 3. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce. 
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/. 
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl. 
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná. 
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat. 
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy. 
 9. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek. 
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŠP. 

Kompetence ŠP 

 1. Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí; 
 2. podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení; 
 3. připomínky týkající se chodu školy budou předávány vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje o závěrech a možnostech řešení; 
 4. podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči; 
 5. pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti. 

Pravidla chování v parlamentu: 

 1. Jsme součástí jednoho týmu. 
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory. 
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků. 
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy. 
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole. 
 6. Zúčastňujeme se (80%) ze všech schůzek parlamentu. 
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace. 

Cíle školního parlamentu: 

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu. 
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života. 
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy. 
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy. 
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy. 
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování. 
 7. Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt. 
 8. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy. 

Členové školního parlamentu 2022/2023: 

Vedení ŠP: Mgr. Jana Pláteníková 

Školní parlament –  zvolení zástupci tříd

 Třída

1. zástupce 

2. zástupce 

Další zájemci a členové

5.A 

Zora Guglavová

Jakub Stöhr

Matyas Noss

5.B 

Antonín Pardovský

Jan Láníček/ Lukáš Duhonský

Juliana Melchrtová

5.C 

Jakub Šupálek

Matěj Šupálek

Karla Kejlová

6.A 

Barbara Alinčová

Jakub Král

 

6.B 

Adéla Hrabětová

Filip Konrád

Jana Struhárová

6.C 

Sára Šrámková Nikol Kantorová  

6.D 

Tamara Pružinská

Karolína Rumpová

Adéla Bulová

7.A 

Charlotte Petrlová

Tereza Průdková  

7.B 

Jiří Hádlík

Marek Žilka

 

7.C 

Anna Vymyslická

Natálie Tomková

 

7.D 

Šárka Weiserová

Jaromír Pružinský

 

8.A 

Ondřej Varga

 

8.B 

Šimon Kubík

Teresa Kutalová

Adriana Emily Jurčíková

8.C 

Martin Bucňák

David Sigmund Ondřej Čapka

8.D 

Adam Havránek

Anna Škápíková

 

9.A 

Rozálie Košťálová

Veronika Vlašicová

 

9.B 

Anežka Žižková

Zuzana Činčalová

 

9.C 

Šárka Kordiovská

Simona Faltová

 

9.D 

Hana Ciprysová

Bára Kobzová

Hana Hrůzová

Plánované a realizované akce

ZÁŘÍ 

Adaptační den školního parlamentu

ŘÍJEN 

Charitativní akce Bílá pastelka

LISTOPAD 

Den bez tašek

PROSINEC 

Mikuláš
Den bez elektřiny a bez mobilů

LEDEN 

 

ÚNOR 

Pyžamový den - 1. stupeň
Valentýnský den - 2. stupeň
Osmáci pro páťáky

BŘEZEN 

Den naruby - žáci učí učitele

DUBEN 

 

KVĚTEN 

 

ČERVEN 

Barevný týden

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100