O nás

Co nabízíme

Jsme Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace. Vykonáváme činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Kapacita školy je 720 žáků a dlouhodobá naplněnost přesahuje 98 %. Vzdělávání je u nás uskutečňováno v 15 třídách prvního a 16 třídách druhého stupně. Provázíme žáky od 1. do 9. třídy a neustále pracujeme na zlepšování vzdělávací nabídky, způsobu vzdělávání i prostředí, ve kterém se vše děje. Výuku u nás chápeme jako základ pro celoživotní učení. Jedná se o klíčový faktor úspěchu v dnešním dynamickém světě. Proto podporujeme zájem o další vzdělávání a profesní růst u všech, kteří ve škole pracují.

 

Náš primární cíl vzdělávání spočívá v tom, aby si děti osvojily potřebné strategie učení a byly schopny aktivně využívat své naučené dovednosti a znalosti. Není stěžejní si pouze pamatovat informace, ale hlavně je chápat, aplikovat a propojovat s reálným světem.

Přírodovědci
v akci

 

V rámci výuky se zaměřujeme na rozvoj dovedností jako je spolupráce, efektivní komunikace, schopnost vést diskusi a formulovat názory. Učíme se organizovat svou práci, řešit problémy, plánovat, vyhledávat informace a kriticky je posuzovat, tvořit a mnoho dalšího. Věnujeme pozornost i provázání znalostí mezi různými obory, což považujeme za důležitý prvek vzdělávacího procesu.

Prostřednictvím inovativních výukových metod, inspirujícího prostředí a aktivních zážitků se snažíme žáky motivovat k maximálnímu rozvoji jejich potenciálu. Za nezbytné považujeme naučit se poznávat své schopnosti a reálné možnosti. Hodnotíme formativně i sumativně, žáky vedeme k sebehodnocení vlastní práce i poskytování zpětné vazby mezi sebou.

Čtenářské dílny
na 1. stupni

 

Naše vzdělávací nabídka je rozsáhlá viz Školní vzdělávací program.

Škola se dosud profilovala především svým zaměřením na sport a angličtinu. Nabízíme žákům druhého stupně možnost vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků nebo tělesné výchovy.

Novým cílem je však poskytovat maximální možnou kvalitu ve všech vzdělávacích oblastech. Ať už se jedná o matematiku a přírodovědné předměty, jazykové nebo společenskovědní obory, umění, kulturu, zdraví a sport, osobnostní a sociální rozvoj, polytechniku nebo informatiku.

 

Zájmovou činnost zajišťuje školní družina, která má k dispozici 6 oddělení pro 170 dětí, a také školní klub s různorodou nabídkou kroužků až pro 300 dětí. Nejde nám jen o efektivní využití volného času, ale také o prostor k relaxaci a volné socializaci, zábavě a hře.

Ve školní jídelně nabízíme výběr ze tří hlavních jídel, různých druhů nápojů a množství salátů v samoobslužném salátovém baru. Dlouhodobě podporujeme rozvoj zdravých stravovacích návyků dětí, protože víme, že se to promítá do jejich výsledků ve škole, chování, spokojenosti a především zdraví.

Tělocvik
na ZŠ Slovácká

 

Vytváříme bezpečné školní prostředí a pozitivní atmosféru, která děti podněcuje k aktivitě, zvídavosti, zodpovědnosti a sounáležitosti. Jako základní stavební kámen úspěchu ve všem, na čem ve škole pracujeme, považujeme vztahy a komunikaci. Slušnost, vzájemná důvěra a respektování druhých. Nikdo by se neměl bát udělat chybu, zeptat se nebo požádat o pomoc. Chceme, abychom se ve škole všichni cítili příjemně a nejen to. Chceme, aby žáci chodili do školy rádi a byli na svoji školu hrdí. Chceme smích, hlasitý a často!

Kontaktní údaje

Adresa školy
  • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
  • příspěvková organizace
  • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
Fakturační údaje
  • IČ: 60680709
Bankovní spojení
  • 86-1846600207/0100
  • (Komerční banka)
Datová schránka
  • ID datové schránky: hpkdtwx
Resortní identifikátor školy

Hlavní kontakty

Kancelář, spojovatelka
Ředitel školy
VŠECHNY KONTAKTY

 

Jak se k nám dostanete

autobusová zastávka

Slovácká

autobusová zastávka

Jana Palacha

Slovácká 40,
Břeclav

ZOBRAZIT TRASU

Spojme se

loading

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.