Jídelna

Jídelníček a online objednávky

https://strav.nasejidelna.cz/0398

Strávníci si mohou obědy objednávat a rušit u terminálu nebo přes internet nejpozději do 14:00 hodin na následující den. Své přístupové uživatelské jméno a heslo získáte v kanceláři u paní Jany Bartošové - telefon 515 518 104.

Instagram školní jídelny

Informace pro strávníky

Jídelna má kapacitu pro 800 strávníků a 150 míst u stolů. Vaříme tři druhy jídel, z nichž si strávník na 14 dnů dopředu muže objednat. Velmi oblíbený mezi žáky je salátový bar, kde si může každý sám vybrat jednu misku z šesti druhů: zeleniny, salátů, ovoce a kompotu, dle chuti. V roce 1998 byl zaveden čipový stravovací systém s evidencí. Každý strávník odevzdá na začátku školního roku přihlášku ke stravování. Je nutné zakoupit stravovací čip za 100,- Kč, který strávníkům slouží ke vstupu do školy, k legitimaci při výdeji jídla a při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů). Zpět jsou odkupovány pouze čisté, nepoškozené a plně funkční čipy.

V případě zapomenutí čipu si žák může vyzvednout v kanceláři školy náhradní stravovací lístek – maximálně pětkrát za sebou (zapíše se do určeného sešitu). Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu, nový čip si musí zakoupit do 5 dnů od ztráty.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školských zařízení. Ve školní jídelně se mohou stravovat jen strávníci, kteří odevzdají v kanceláři školy řádně vyplněnou přihlášku ke stravování (na každý školní rok musí být nová přihláška). Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet.

Pravidla pro výdej obědů žákům školy

Podle vyhlášky č. 107/20085 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). Týká se i družiny o prázdninách.
Citace z vyhlášky: "Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve které dosahují věku podle bodů 1-4". Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky c.107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady ve výši 50,- Kč (toto platí i v době prázdnin a ředitelského volna).
Strávníci, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro okamžitou spotřebu • 37 odst.1-vyhl. 137/2004 Sb., proto ji nelze uchovávat.
Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 – 11:20 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři školy režijní náklady ve výši 50,- Kč/oběd.

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení.

Pravidla pro výdej do jídlonosičů

 • Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nepodáváme. Dle § 26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové jídlonosiče.
 • Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
 • Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován nejpozději do 4 hodin po uvaření.

Rozpis výdeje

 • 11:00 – 11:20 – výdej do jídlonosičů
 • 11:20 – 14:00 – výdej žákům a zaměstnancům škol (14:10 – uzavření školní jídelny)

Upozornění

 • Mimo stanovené hodiny nebudou obědy do jídlonosičů pro zaměstnance ani pro cizí strávníky vydávány!
 • Neodhlášený a neodebraný oběd propadá a není za něj náhrada.
 • Veškeré změny v objednávání a odhlašování jídel na následující den lze provádět pouze do 14.00 hodin. Po této době již terminál tuto změnu neprovede.

Cena stravného a způsob platby (od 1. 1. 2023)

Žáci 7-10 let 31,- Kč
Žáci 11-14 let 35,- Kč
Žáci 15 a více let 37,- Kč
Pracovníci školských zařízení 87,- Kč
Režijní náklady 50,- Kč

 

Způsob placení - převodem z účtu:

 • Zřídit SOUHLAS S INKASEM (ne trvalý příkaz) na dobu neurčitou, bez variabilního symbolu
 • Číslo účtu: KB 86-1846600207/0100, limit 1.000,- Kč na jedno dítě (poplatek za ŠD je už zahrnut v limitu na stravné, bude se odečítat měsíčně ze stravného)
 • Vždy k 15. dni v měsíci provedena srážka

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí stravování změny, týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet.

Rodiče, děti a zaměstnanci školy jsou povinni se seznámit s „řádem školní jídelny" a „směrnicí školní jídelny o stravování v základní škole“ a řídit se jimi. Tyto řády budou k přečtení celoročně na internetových stránkách základní školy a ve školní jídelně.

Kontaktní údaje

Adresa školy
 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
 • příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
Fakturační údaje
 • IČ: 60680709
Bankovní spojení
 • 86-1846600207/0100
 • (Komerční banka)
Datová schránka
 • ID datové schránky: hpkdtwx
Resortní identifikátor školy

Hlavní kontakty

Kancelář, spojovatelka
Ředitel školy
VŠECHNY KONTAKTY

 

Jak se k nám dostanete

autobusová zastávka

Slovácká

autobusová zastávka

Jana Palacha

Slovácká 40,
Břeclav

ZOBRAZIT TRASU

Spojme se

loading

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.