Školní parlament

Informace o činnosti

Na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy. 

Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. 

Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost. 

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana. 

 Stanovy školního parlamentu 

 1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku. 
 2. Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce. 
 3. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce. 
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/. 
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl. 
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná. 
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat. 
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy. 
 9. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek. 
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŠP. 

Kompetence ŠP 

 1. Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí; 
 2. podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení; 
 3. připomínky týkající se chodu školy budou předávány vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje o závěrech a možnostech řešení; 
 4. podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči; 
 5. pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti. 

Pravidla chování v parlamentu: 

 1. Jsme součástí jednoho týmu. 
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory. 
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků. 
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy. 
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole. 
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu. 
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace. 

Cíle školního parlamentu: 

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu. 
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života. 
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy. 
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy. 
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy. 
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování. 
 7. Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt. 
 8. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy. 

Členové školního parlamentu 2023/2024: 

Koordinátoři ŠP: Mgr. Lucie Šebestová, Jana Bartošová

Třída

Příjmení

Jméno

5.A

Králová

Simona

5.A

Mauksová

Sofie

5.B

Buchta

Dominik

5.B

Vasová

Ema

5.C

Martinák

Štěpán

5.C

Podhradský

Viktor

6.A

Sedál

Patrik

6.A

Turčíková

Timea

6.B

Dlapal

Kamil

6.B

Duhonský

Lukáš

6.B

Láníček

Jan

6.C

Martuška

Štěpán

6.C

Stöhr

Jakub

6.C

Synková

Simona

6.D

Kalinová

Markéta

6.D

Samek

Michal

7.A

Král

Jakub

7.A

Kulířová

Kateřina

7.B

Darmovzalová

Vanesa Jana

7.B

Konrád

Filip

7.C

Baláš

Štěpán

7.C

Hiclová

Eliška

7.C

Šrámková

Sára

7.D

Pružinská

Tamara

7.D

Schützová

Adéla

7.D

Tóbiková

Anna

8.A

Petrlová

Charlotte Adwoa

8.A

Průdková

Tereza

8.B

Hádlík

Jiří

8.B

Žilka

Marek

8.C

Soudková

Adéla

8.C

Tomková

Natálie

8.D

Musil

Tomáš

8.D

Švarcová

Darina Adriana

9.A

Režňáková

Karolína

9.A

Slámová

Nikol

9.B

Kubík

Šimon

9.C

Sigmund

David

9.C

Veselý

Jakub

9.D

Bařina

Jan

9.D

Havránek

Adam

Plánované a realizované akce 2023/2024

PROSINEC 

Mikuláš
Vánoční sbírka pro mazlíčky

LEDEN 

---

ÚNOR 

Valentýn

BŘEZEN 

Charitativní akce "Modrá vážka"
Učitelský den
(využijte Mezinárodního dne učitelů a řekněte vašim oblíbeným učitelům, že jejich práce má smysl)

DUBEN 

Den naruby

KVĚTEN 

Den bez tašek

ČERVEN 

Piknikový den

Kontaktní údaje

Adresa školy
 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
 • příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
Fakturační údaje
 • IČ: 60680709
Bankovní spojení
 • 86-1846600207/0100
 • (Komerční banka)
Datová schránka
 • ID datové schránky: hpkdtwx
Resortní identifikátor školy

Hlavní kontakty

Kancelář, spojovatelka
Ředitel školy
VŠECHNY KONTAKTY

 

Jak se k nám dostanete

autobusová zastávka

Slovácká

autobusová zastávka

Jana Palacha

Slovácká 40,
Břeclav

ZOBRAZIT TRASU

Spojme se

loading

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.