O nás

Historie školy

Škola vznikla jako součást komplexu panelových staveb, které se začaly budovat při asanaci středové části města mezi ulicemi Husova a Sovadinova po demolici staré zástavby. Základy nové břeclavské školy byly položeny v červnu roku 1974. Po dvou letech nastala naléhavá potřeba otevřít školu zejména pro děti z přilehlého sídliště, proto byl zahájen provoz, třebaže stavba nebyla dokončena. Chyběly odborné učebny, tělocvičny, dílny, výměníková stanice, ale především jídelna, družina i školní hřiště. Ředitelem byl jmenován Milan Vinklárek a zástupkyní ředitele se stala Ludmila Krutáková. Škola dostala své jméno podle sídliště, na kterém stála – Říjnové revoluce.

Škola byla slavnostně otevřena až 4. listopadu 1977. V novém školním roce se zvýšil počet tříd a zástupkyní ředitele pro 2. stupeň se stala Květoslava Nešporová. V únoru 1978 byl uspořádán první ročník Břeclavské laťky, přeboru jednotlivců a družstev ve skoku vysokém. Od počátku existence školy žáci dosahovali vynikajících výsledků ve sportu, proto zanedlouho vedle běžných tříd vznikla třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Byl vypracován projekt na výstavbu školního hřiště, samotná stavba se však potýkala s řadou problémů, trvala do jara 1985 a probíhala za výrazné pomoci brigádníků. 

Počátkem 80. let stavební práce pokračovaly, byl vybudován byt pro školníka a začaly se odstraňovat závady způsobené nekvalitní prací. Nejpalčivěji se nedostatky projevily ve špatném stavu plochých střech všech sedmi pavilonů. Přestože s nápravou započalo již stávající vedení školy, problém vyřešil až nový ředitel Karel Hemala, který v polovině devadesátých let nechal vybudovat valbové střechy. Prostor jedné z nich byl využit ke zřízení ateliéru pro výuku výtvarné výchovy.

Personální změny ve škole nastaly k 1. 12 1984, ředitelem se stal již zmíněný pan Karel Hemala a jeho zástupcem Jiří Horník. Škola se i nadále profilovala jako sportovní. Nebylo ojedinělé, že diplomy za sportovní výsledky přijeli žákům předat významní sportovci, jako např. olympijští vítězové Dana a Emil Zátopkovi, Ludvík Daněk, Jozef Pribilinec, vlajkonoš československé olympijské výpravy a stříbrný olympionik Imrich Bugár, nejslavnější český chodec Josef Doležal, trenér chodců Juraj Benčík. Škola v té době učinila také první krůčky k počítačové gramotnosti žáků – do provozu uvedla tři počítače Ondra SPO-186.

Listopadové události roku 1989 ovlivnily dění ve škole, bylo založeno Občanské fórum a vyslovilo své požadavky na změny. V tajném hlasování byla vyjádřena důvěra řediteli Karlu Hemalovi a zástupci ředitele Jiřímu Horníkovi. Ludmila Krutáková odešla do starobního důchodu a novou zástupkyní ředitele pro první stupeň se stala paní Hana Bláhová. S přejmenováním ulice, změnila svůj název i škola. Další období bylo poznamenáno značnou obměnou pedagogického sboru, někteří učitelé odešli pracovat na střední školu, mnozí hledali uplatnění v jiném oboru. Na jaře roku 1995 se zástupkyní pro druhý stupeň stala Miluše Veverková.

Pan ředitel Hemala byl vizionář a věděl, že škola musí získat právní subjektivitu a on musí vytvořit stabilní učitelský sbor. Na základě těchto priorit vybudoval úspěšnou moderní školu. Jako ředitel získal větší rozhodovací pravomoci, samostatné hospodaření, ale také nesl větší zodpovědnost za chod školy. Byla postavena posilovna, původní šatny zanikly a každý žák dostal vlastní skříňku, započalo se s výměnou nábytku ve třídách, byla zřízena počítačová učebna pro patnáct žáků a byly pořízeny počítače do kanceláří. Není bez zajímavosti, že vysvědčení se záhy přestalo psát rukou nebo na psacím stroji. Byl zaveden nový systém objednávání obědů pomocí čipu. Na obou stupních působili pouze kvalifikovaní učitelé, což se významně odrazilo ve výsledcích žáků, které výrazně převyšovaly celostátní průměr. K ověření úrovně dosažených vědomostí a dovedností žáků škola využívala srovnávací testy Kalibro a Scio. Pan ředitel nezapomínal ani na žáky s handicapem. Pravidelně byly zřizovány málopočetné třídy a žáci s omezením pohybu měli asistenta, který touto formou vykonával civilní službu. Škola se znamenitě prezentovala na veřejnosti, začala pořádat školní akademie a měla velmi dobrou pověst mezi rodiči. Ve školním roce 2000/2001 školu navštěvovalo 774 žáků z Břeclavi a dalších 17 obcí, z toto více než polovinu tvořili žáci, kteří plnili povinnou školní docházku v jiné škole, než jim stanovila obec. A Karel Hemala se rozhodl uvolnit místo ředitele svému nástupci.

Jiří Kruták pokračoval v díle svého předchůdce. Škola dále vzkvétala, pokračovala výměna nábytku ve třídách i kabinetech. Další dvě učebny byly vybaveny počítači. Byla připravena rekonstrukce budovy a revitalizace sportovního areálu. Vedle třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy vznikla třída s rozšířenou výukou cizích jazyků. Škola se zapojila do mezinárodních jazykových projektů, žáci navštívili školy v zahraničí, učitelé se zúčastnili mezinárodních setkání, naše škola přivítala žáky a učitele z ciziny. Došlo také k personální změně, zástupkyní ředitele pro druhý stupeň se stala Šárka Čeperová, později pro první stupeň Iva Přikrylová. V polovině školního roku 2008/2009 Jiří Kruták ze školy odešel a funkci ředitele školy ve druhém pololetí zastávala statutární zástupkyně Šárka Čeperová. Zdárně byla dokončena výměna oken a provedeno zateplení budovy včetně nové fasády. 

Paní Iva Jobánková se stala první ženou na postu ředitele. Úspěšně vedla školu deset let. Pod jejím vedením došlo k realizaci mnoha projektů a k další modernizaci budovy i výuky, zejména v oblasti digitalizace. Každá učebna byla vybavena počítačem, dataprojektorem, do mnohých tříd byla instalována interaktivní tabule. Byla zavedena elektronická žákovská knížka a později také třídní kniha. Na prvním stupni byla otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky, angličtiny a logiky. Komfort výuky zvýšila klimatizace v počítačových učebnách a ve třídách nejvíce vystavených vysokým venkovním teplotám. Školu ve výborném stavu předala v roce 2019 Martinu Janoškovi. Jako své nejbližší spolupracovníky si vybral Ivu Přikrylovou a Pavla Kurtina. V současné době zástupkyní pro 1. stupeň je Soňa Chlubnová a pro 2. stupeň Kateřina Dominiková.

Kontaktní údaje

Adresa školy
  • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
  • příspěvková organizace
  • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
Fakturační údaje
  • IČ: 60680709
Bankovní spojení
  • 86-1846600207/0100
  • (Komerční banka)
Datová schránka
  • ID datové schránky: hpkdtwx
Resortní identifikátor školy

Hlavní kontakty

Kancelář, spojovatelka
Ředitel školy
VŠECHNY KONTAKTY

 

Jak se k nám dostanete

autobusová zastávka

Slovácká

autobusová zastávka

Jana Palacha

Slovácká 40,
Břeclav

ZOBRAZIT TRASU

Spojme se

loading

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.