příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Výtvarný spolek Masaccio PDF Tisk Email

Výtvarná výchova a Masaccio

Novinky ve výtvarné oblasti naší školy

Vedle zvládnutí základního učiva výtvarné výchovy jsme pracovali aktivně na výzdobě školy, zúčastnili jsme se celkem 17 výtvarných soutěží na městské, okresní, celostátní i mezinárodní úrovni, další výtvarné akce jsme sami pořádali nebo byli jejich spolupořadateli.

Na škole aktivně působil Výtvarný spolek Masaccio, v němž letos pracovalo 14 členů, jinak žáků předmětu Výtvarné činnosti. Za úspěch lze opět považovat přijetí tří žáků 9. tříd na střední uměleckou školu.

Výtvarný spolek MASACCIO a výtvarná výchova na škole

Po roce příprav, přemýšlení, dohad i výměn názorů byl na naší škole v září 2000 založen Výtvarný spolek MASACCIO. Vznikl z členů Nepovinné výtvarné výchovy a dalších příznivců výtvarného umění.

Výtvarný život na naší škole se odehrává v několika rovinách - jednak je to vlastní výuka, kde plníme osnovy v tématických celcích, dále pak účast v početných soutěžích, bohatá výstavní činnost, časté exkurze a návštěvy galerií a také výroba dárků, přáníček, novoročenek, pozvánek, diplomů atd. během celého školního roku.

Významný podíl na této činnosti mají členové Výtvarného spolku MASACCIO (mazáčo), který při škole pracuje. Spolek je otevřená výtvarná skupina, jejíž jádro tvoří žáci nepovinné výtvarné výchovy, a který je přístupný všem zájemcům o příležitostné akce např. výrobu vánočních dekorací, adventních věnců, velikonočních kraslic, účelově jej navštěvují i deváťáci, kteří se připravují k talentovým zkouškám na některou střední školu.

Proč se náš spolek jmenuje MASACCIO?: MASACCIO - čti mazáčo - byl geniální malíř, průkopník uměleckého směru - renes, bojovník za vše nové, objevné. Vzor si z něj brali i takoví velikáni, jako byl Leonardo da Vinci či Michelangelo. Chceme být (doufejme, možná, snad) jednou takovými malířskými osobnostmi.

Velkým krokem k našim úspěchům byla výstavba nového ateliéru a jeho vybavení např. hrnčířským kruhem, keramickou pecí atd. Nemalou měrou se na našich výsledcích podílí i vstřícný postoj vedení školy, které nás všestranně podporuje.

Skoč na začátek stránky