příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Krajina plná tradic PDF Tisk Email

krajina-plna-tradic-02-tTým učitelů a žáků Základní školy Břeclav Slovácká realizuje projekt Krajina plná tradic v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání ve spolupráci se společností CFME, která je provozovatelem e-learningového serveru Škola za školou. Cílem projektu je vytvoření dvojic fotografií, které ukazují a srovnávají podobu města Břeclavi a okolí před minimálně padesáti lety a dnes. Učíme tím žáky schopnosti vnímat okolí jako životní prostředí v souvislostech času a tradic našeho regionu s využitím informačních technologií a schopnosti prezentovat své výstupy veřejnosti. Dalším cílem je využití e-learningu jako nové moderní výukové metody a vytvoření a začlenění nových výukových modulů na e-lerningový server. Zájem žáků o práci na projektu je veliký a také rodičovská veřejnost pomáhá při sběru historických fotografií. Nejzajímavější fotografie jsou umístěny na internetových stránkách školy.

Realizaci projektu jsme zahájili v červnu 2005 přípravnými pracemi - výběrem a studie software na zpracování fotografií, výběrem fotoaparátu a výběrem hardware na zpracování fotografií, které zvládli žáci devátých tříd. Září se neslo v duchu e-learningu a zaujetí pro tento způsob vyučování v dalších měsících přerostlo v pravidelné využívání na druhém stupni naší školy v mnoha předmětech. Zároveň jsme pilně sbírali staré fotografie Břeclavi a okolí, propagace formou inzerátů a měla mezi veřejností a mezi rodiči našich žáků velký ohlas, zpracovali jsme tisíce historických fotografií, z nichž jsme vybrali vhodné k další práci. Pomalu pronikáme pomocí zkušených fotografů do tajů fotografování, upravování a vytváření dvojic fotografií je prozatím na počátku. Některé z nejzajímavějších získaných fotografií budou umístěny na stránkách naší školy.

Fotogalerie

Přejít do fotogalerie Skoč na začátek stránky