příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Školní aktivity Projekty Ukončené projekty Mezinárodní projekt "Socrates"
Mezinárodní projekt "Socrates" PDF Tisk Email

Comeius a Socrates

Comenius je součástí vzdělávacího programu EU nazvaného Socrates, který byl v EU zahájen v roce 1995 (ČR se připojila v roce1997), si klade za cíl především podporování mezinárodní spolupráce a mobilit mezi evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Program se zaměřuje na široké spektrum vzdělávacích institucí od mateřských škol po instituce celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Pod program Socrates spadají různé aktivity od partnerství škol až po analýzu vzdělávací politiky v zúčastněných zemích. Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím osmi různých programů, jedním z nichž je program Comenius.

Comenius se zaměřuje na školní vzdělávání a jeho aktivity se řídí čtyřmi základními cíli. Především usiluje o zvýšení kvality vzdělávání a o posílení jeho evropské dimenze. Dále podporuje studium cizích jazyků a prostřednictvím různých aktivit se snaží rozšiřovat všeobecné povědomí o jednotlivých evropských kulturách.

Program Comenius je rozdělen do tří částí

Comenius 1

Předmět této příručky, podporuje spolupráci mezi institucemi zajišťujícími všeobecné, odborné a technické vzdělání až do úrovně vyšších odborných škol.

Comenius 2

Tato část programu se zaměřuje na profesní růst pedagogických pracovníků.

Comenius 3

Cílem programu Comenius 3 je sdružování a propojování projektů a institucí, které jsou nebo byly zapojeny do programů Comenius 1 nebo Comenius 2.

Jdeme do toho!

Potřebnost projektu: Začíná v 6. třídách, kde vznikají nové kolektivy (40% nových žáků). Zvykají si na nová pravidla soužití v kolektivu třídy, celé školy , nového třídního učitele.

Cíl

  • položit základ dobře fungujícího kolektivu
  • nastavení pozitivního klimatu školy
  • aktivní zapojení rodičů do procesu výchovy
  • snížení počtu negativních, nežádoucích aktivit dětí

Proběhl třídenní výjezdní pobyt celého kolektivu třídy s třídním učitelem a moderátorem programu na turistické základně Apollo u Lednice. Rodiče byli seznámeni na třídní schůzce s programem před jeho uskutečněním. Učitel byl pozorovatel, aby si zmapoval situaci nově vzniklého kolektivu a mohl na žáky lépe působit.

Fotky k projektu Socrates

Videa k projektu Socrates

První projektové setkání v Irsku

Datum: listopad 2004
Délka: 3 min 11 sec

Pracovní setkání v Řecku

Datum: listopad 2005
Délka: 3 min 18 sec

Projektové setkání v Norsku

Datum: květen 2005
Délka: 10 min 35 sec

Návštěva z Francie

Datum: duben 2006
Délka: 15 min 18 sec

Projektové setkání ve Finsku

Datum: 2006
Délka: 5 min 22 sec

Návštěva ve Francii

Datum: listopad 2006
Délka: 3min 23sec

Evropský sportovní den

Datum: květen 2005
Délka: 4min 55sec

Závěrečné setkání v Břeclavi

Datum: červen 2007
Délka: 48min 54sec

Skoč na začátek stránky