příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Školní aktivity Projekty Ukončené projekty Celoškolní projekt "O počasí skoro jasno"
Celoškolní projekt "O počasí skoro jasno" PDF Tisk Email

18. – 20. 11. 2009

V roce 2005 byla před okny školy instalována malá meteorologická stanice. Střídali se u ní žáci různých tříd, aby zapisovali údaje o maximálních, minimálních i okamžitých teplotách, relativní vlhkosti vzduchu a množství srážek. Sledovali také pokrytí oblohy oblaky.Teprve v okamžiku, kdy se do práce zapojili Jakub Holobrádek a Štěpán Káňa, tehdy šesťáci, dnes žáci 9.B třídy, začala mít měření opravdu charakter pravidelných pozorování.

Jejich práce se stala inspirací pro uspořádání celoškolního projektu ,, O počasí skoro jasno ´´. Údaje přehledně přepsaly ve svém volném čase Sabina Jablonická a Radka Hemalová z 9.B.
Naměřené hodnoty pak ukládali do tabulek a grafů žáci dalších tříd v hodinách informatiky. V různých předmětech se pak žáci společně s učiteli zamýšleli nad tím, jak počasí ovlivňuje přírodu a náš život a jak my naopak měníme počasí, ať už záměrně nebo bezděčně. Matematici tvořili grafy, hudebníci skládali texty k písním, historici připomínali bitvy, o jejichž výsledku rozhodlo počasí a výtvarníci to vše umělecky ztvárnili.

Téma bylo tak široké, že se do něj mohli zapojit žáci od první až do deváté třídy.
Děti na prvním stupni zkoumaly, jak probíhají změny počasí ve čtyřech ročních obdobích, dověděly se, co je to meteorologie, dokázaly zpracovat údaje do tabulek a grafů, tvořily básně a písně, zjistily, kolik pranostik nám zachovali naši předkové. O tom, že děti vědí, jak se správně obléknout do každého počasí, nás přesvědčily ve svých módních přehlídkách.

Výsledkem projektu pak byla výstava prací a také různých měřících přístrojů.
Panely s vystavenými díly na chodbě naší školy byly dobrým výsledkem týmové práce jednotlivých třídních kolektivů. Přesvědčily o tom, že dobrá komunikace v naší škole není jenom formální součástí školního vzdělávacího programu a že dobré nápady učitelům na Slovácké rozhodně nechybí.

Fotogalerie

Přejít do fotogalerie Skoč na začátek stránky