příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Čtvrťáci v chemii PDF Tisk Email
04. únor 2016

Žáci 4. A strávili dvě hodiny v chemické laboratoři při zjišťování obsahu vody v ovoci a zelenině.

Byli rozděleni do 5 skupin. Pracovali se zaujetím a výsledky své práce mezi sebou porovnávali. Někteří přišli v bílých pláštích a cítili se jako malí badatelé.

Poděkování patří paní učitelce Mrákavové, která pomohla dětem hlavně po stránce odborné.

Mgr.Miluše Zárubová

Fotogalerie

Přejít do fotogalerie Skoč na začátek stránky