příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Halloween 2009 PDF Tisk Email
27. říjen 2009

Dne 27. října 2009 se v tělocvičně naší školy poprvé uskutečnil projekt Halloween 2009. Děti za 3. a 5. tříd v kostýmech čarodějů, kostlivců a jiných strašidel soutěžily v několika dovednostních soutěžích, které pro ně nachystali učitelé anglického jazyka ve spolupráci s třídními učiteli a vybranými žáky 9. tříd. Kromě tradičního „apple bobbingu“ (lovení jablek z vody za pomoci úst), soutěžily děti např. v anglickém spellingu, hádaly anglické číslovky, prolézaly strašidelným nebo soutěžily v hodu na cíl. Nechybělo ani tradiční vyřezávání dýní nebo Halloweenská Superstar. Celé soutěžní dopoledne se neslo v duchu zábavy a dobré nálady. Poděkování patří nejen učitelům, dětem a žákům devátých tříd, kteří s organizací pomáhali, ale také vedení školy, které akci podpořilo a umožnilo její realizaci Za celý přípravný tým bychom rádi poděkovali i rodičům, kteří se do příprav rovněž zapojili, napekli dětem dobroty a darovali hodnotné ceny.

Fotogalerie

Přejít do fotogalerie Skoč na začátek stránky