příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Info Projekt revitalizace sport. areálu
Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká PDF Tisk Email
ROP JihovýchodEvropský fond pro regionální rozvoj

Cíl projektu

Podpora vzdělávání v souvislosti s rozvojem sportovních dovedností dětí a mládeže. Nabídka a zabezpečení kvality trávení jejich volného času.

Finanční zdroje Částka
Celkové výdaje na projekt
Zdroje žadatele
Dotace z RR
41 334 956 Kč
12 400 487 Kč
28 934 469 Kč
z toho EU 26 586 644 Kč

 

 

 

 

Obsah projektu

Školní hřiště ZŠ Slovácká

Předmětem projektu je revitalizace stávajícího venkovního areálu ZŠ Břeclav, Slovácká, jehož sportoviště neodpovídají současným potřebám sportovního vyžití. Město Břeclav rozhodlo o realizaci projektu i vzhledem k tomu, že se jedná o školu se sportovním zaměřením, jejímž záměrem je zkvalitnit a inovovat výuku tělesné výuky, nadále rozvíjet doposud úspěšnou výchovu mladých atletů a podporovat pohybové dovednosti dětí a mládeže při jejich mimoškolních aktivitách.
Ve sportovním areálu vznikne atletická dráha s umělým povrchem, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, prostor pro vrh koulí, doskočiště pro skok daleký a dvě víceúčelová hřiště s tvrdým povrchem. Součástí areálu je objekt šaten se sociálním zařízením, místnost pro správce a rozhodčího, kotelna, sklady nářadí a techniky.
Dále pak oplocení, osvětlení, parkoviště, sadové úpravy a přípojky inženýrských sítí.