příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (2017/2018) PDF Tisk Email
07. březen 2017

zapis 2017

Zápis do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Na ZŠ Slovácká se zápis uskuteční dne 6. 4. 2017 od 13 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

Seznam dětí prvních tříd, přijatých do ŠD na šk.rok 2017-2018    22.06.2017 172.84 KB

Seznam žáků 1. ročníku školního roku 2017/2018    08.06.2017 216.47 KB

Výsledky zápisu pro šk. rok 2017/2018    25.04.2017 95.98 KB

Desatero pro rodiče    07.03.2017 286.64 KB

Zápisní list 2017/2018    07.03.2017 208.04 KB

Žádost o přijetí    07.03.2017 190.42 KB

Žádost o odklad povinné školní docházky    07.03.2017 245.27 KB

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2017-18    07.03.2017 33.7 KB

Rodiče budoucích prvňáčků zveme 3. 4. 2017 na „den otevřených dveří“ od 14 do 17 hodin.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba dodat do 30. 4. 2017.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rozhodnutí vydává ředitel základní školy do 30 dnů od zahájení řízení.Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od roku 2017/2018 je pro pětileté děti předškolní vzdělávání povinné.

Test školní zralosti

Pokud si nejste jistí, zda je vaše dítě připraveno na školu, pokud zvažujete odklad školní docházky, můžete využít poradenských služeb školního speciálního pedagoga. Speciální pedagog má k dispozici testovací materiály mapující připravenost pro školu. Individuálně se s ním již teď můžete domluvit na termínu schůzky přímo u nás ve škole. Test trvá přibližně 1 hodinu a na základě jeho výsledků se dozvíte, zda je vhodné komplexní vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně a odklad školní docházky či nikoliv.

Kontakt
Mgr. Martin Janošek – speciální pedagog
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 519 361 295, 777 985 541

Jak můžete pomoci svým dětem

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.