příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Proč se nebát Frause PDF Tisk Email
02. září 2016

Pamatujete, jak jste pod lavicí tajně šprtali slovíčka? Snili jste o tom, že věda pokročí a jednou si je nahrajete na čip v hlavě? Tak tam jsme se ještě nedostali. Ale pokud chcete, aby vaše děti uměly myslet, sdílejte s naší školou moderní výuku podle profesora Hejného.

Co je to „Hejného metoda“?

Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku či v Kanadě.

 Hejného metoda je založena na respektování dvanáct klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Metoda pana profesora Hejného má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování.

Do výuky je zařazováno velké množství zajímavých aktivit a žáci mohou pracovat s procvičovacími kartami a dalšími názornými pomůckami.

Ke všem učebnicím jsou k dispozici výukové programy, elektronické učebnice a vyučování tak může probíhat interaktivně.

Žáci mají z matematiky radost

Žáci se s odvahou a chutí pouštějí i do neznámých úloh.

Žáci dokáží argumentovat svá řešení.

Žáci dokáží naslouchat svým spolužákům a případně neurážlivým způsobem jim věcně zdůvodnit, proč jejich řešení není správné.

Žáci dokáží účinně spolupracovat ve dvojicích i větších skupinách. Stejně tak umějí samostatně objevovat matematiku v plném rozsahu, který je předepsán rámcovými vzdělávacími programy.

Zkušení pedagogové z naší školy dovedou vhodně zařadit k této moderní výuce i prvky klasického vyučování a zajistí tím dobré procvičení a upevnění učiva jednotlivých předmětů.