příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Zápis do první třídy pro školní rok 2016/2017 PDF Tisk Email
16. prosinec 2015

zapis-2016-2017

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014 / 2015

zápis se koná podle § 36, 37 a 46 č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 

dne 23.1. 2014  od 13:00 do 18:00 hodin

 

Děti narozené v období od 1.9. 2007 do 31.8. 2008 a děti s odkladem školní docházky

z loňského školního roku.

 

1.      K zápisu na ZŠ Slovácká  se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem 23.1.2014

od 13:00 do 18:00 hodin.

2.      S sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

3.      Při zápisu vyplníte žádost o přijetí a zápisní list do 1. třídy.

 

Odklad plnění povinné školní docházky:

 

1.      Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky se musí dostavit i

 s dítětem k zápisu v řádném termínu.

2.      Rodič vyplní žádost o odklad povinné školní docházky. Do 31.5. 2014 ji odevzdá vedení školy spolu s doporučením PPP a doporučením pediatra.

 

Předčasný zápis:

 

1.      Dítě, které dosáhne věku 6 let do 31.12.2014, musí mít doporučení PPP.

2.      Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31.12.2014, musí mít doporučení PPP

 a doporučení pediatra.

 

Pokud se v době zápisu nemůžete se svým dítětem dostavit, domluvte si se zástupkyní

Mgr. Ivou Přikrylovou náhradní termín v období od 15.1. do 15.2.2014.

 

Kritéria přijetí ( děti budou přijímány dle následujícího pořadí):

 

-         děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ Slovácká ( dle adresy v OP zákonného zástupce)

-         děti s trvalým bydlištěm mimo obvod ZŠ Slovácká, které mají na ZŠ Slovácká sourozence

-         děti ostatní

 

SPÁDOVÉ OBVODY ZŠ  SLOVÁCKÁ:              

 

ulice : Železniční, Lanžhotská, Březinova, Na Širokých, Bratislavská, Mládežnická, Sady 28.října, Přednádražní, Stromořadní, Libušina, B. Němcové, Nová, Husova, Slovácká, nám. Svobody, Svatoplukova, Žižkova, Riegrova, Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, U Póny,

nám. P.Bezruče, K.H.Máchy, Chodská, Kosmákova, Jana Opletala

 

Pokud se chcete seznámit s prostředím naší školy, jste srdečně zváni na  Den otevřených dveří, který se koná dne 20. 1. 2014 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

 

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.