příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Bezpečnost ve škole PDF Tisk Email
10. září 2015

Vážení rodiče,

Pojem "bezpečnost ve škole" se za několik posledních let značně změnil a rozšířil. Již nejde o pouhou ochranu proti požárům, krádežím, ale nutné je brát ohled i na tragickou událost na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Jakákoliv hrozba krizové situace je pro účastníky mimořádně stresová, zvláště v prostředí dětí. Proto musíme pohlížet na vše jako na určitý celek komplexního bezpečnostního řešení. Nabízí se nám projekt k řešení dané situace, blíže se s ním můžete seznámit na stránkách www.skolabezpecne.cz. Svůj zájem můžete probrat na třídní schůzce 22. 9. nebo 24.9. 2015.

Mgr. Iva Jobánková
Ředitel školy