příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Vážení rodiče, PDF Tisk Email
26. červen 2015

oznamuji Vám, že škola byla vybrána k realizaci pilotního ověřování MŠMT a NÚV s názvem "Hodina pohybu navíc“.
Do této činnosti budou v rámci školní družiny zařazeny děti 1. - 3. ročníku, jejichž rodiče vyjádří písemný souhlas. Začátkem září budete vyzváni k vyjádření souhlasu.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji krásné a pohodové prázdniny s dětmi.

Mgr. Iva Jobánková