příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Vážení rodiče, PDF Tisk Email
27. březen 2015

Sděluji Vám, že škola se zapojila do dotačního programu "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" v roce 2015, kterou vyhlásilo MŠMT. V rámci tohoto projektu řešíme bezpečnost v areálu školy, zejména v zimních měsících a večerních hodinách, kdy žáci opouští budovy školy po skončení zájmových kroužků ve školním klubu, nebo sportovních tréninků již za tmy. Neosvětlené, nebo málo osvětlené prostory areálu školy jsme vyhodnotili jako velké bezpečnostní riziko. Toto bychom rádi řešili nákupem a montáží pohybových světelných čidel.

Mgr. Iva Jobánková
Ředitelka školy