příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Výsledky šetření PIRLS 2011 A TIMSS 2011 PDF Tisk Email
19. březen 2012

Výsledky šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011, kterých se účastnili naši žáci z loňské 4. A a 4. B třídy, tedy letošní páťáci.

Mezinárodní šetření PIRLS je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku.
Mezinárodní šetření TIMSS zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníku v matematice a přírodovědě.

Do hlavního šetření se v České republice zapojilo 177 škol s téměř 5 000 žáky 4. ročníku základních škol.

Následující tabulky a grafy poskytují informace o výsledcích našich žáků, o výsledcích žáků základních škol běžného typu a jejich srovnání s výsledky tříd s jazykovým zaměřením.

Tabulka 1: Průměrná úspěšnost žáků podle zaměření školy (celá ČR)

V této tabulce je uvedena průměrná celková úspěšnost žáků ve všech sledovaných oblastech (ve čtení, v matematice a v přírodovědě), průměrná úspěšnost žáků podle zaměření třídy a průměrná úspěšnost dívek a chlapců.

Tabulka 1: Průměrná úspěšnost žáků podle zaměření školy

Graf 1, 2, 3: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve čtení, v matematice a
v přírodovědě

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost jednotlivých škol ve čtení na základě výsledků v testu PIRLS (Graf 1) a průměrnou úspěšnost jednotlivých škol v matematice (Graf 2) a v přírodovědě (Graf 3) na žákladě výsledků v testu TIMSS. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. V grafu nejsou vyznačeny všechny školy, ale pouze škola první a každá desátá. Poslední sloupeček tohoto grafu znázorňuje hodnotu průměrné úspěšnosti naší školy. Tento sloupeček je vybarven oranžově a označen kódem naší školy.

Graf 1: Průměrná úspěšnost školy ve čtení

prum-uspesnost-skoly-cteni

Graf 2: Průměrná úspěšnost školy v matematice 

Graf 2: Průměrná úspěšnost školy v matematice

Graf 3: Průměrná úspěšnost školy v přírodovědě

Graf 3: Průměrná úspěšnost školy v přírodovědě

Tabulka 2: Průměrná úspěšnost žáků naší školy

V této tabulce naleznete průměrnou celkovou úspěšnost žáků naší školy ve všech třech sledovaných oblastech a průměrné úspěšnosti dívek a chlapců.

Tabulka 2: Průměrná úspěšnost žáků naší školy

Tabulka 3: Průměrná úspěšnost tříd naší školy

Pro jednotlivé testované oblasti jsou v tabulce uvedeny průměrné úspěšnosti jednotlivých tříd naší školy, které byly vybrány pro testování.

Tabulka 3: Průměrná úspěšnost tříd naší školy

Dle informací koordinátorů šetření PIRLS a TIMSS bude v prosinci roku 2012 zveřejněna národní zpráva s výsledky žáků České republiky v porovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Po obdržení této zprávy výsledky opět zveřejníme.

Iva Přikrylová, ZŘŠ