příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Výuka jazyka českého pro děti ze států EU i pro cizince z třetích zemí PDF Tisk Email
16. září 2010

Základní škola Břeclav, Slovácká byla vybrána KrÚ JMK OŠ od školního roku 2010/2011 k realizaci výuky českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.

Hlavním cílem projektu je usnadnit žákům-cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti. Výuka probíhá v odpoledních hodinách, žák zůstává žákem kmenové školy.