Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook - ZŠ Břeclav Slovácká

Ocenění společnosti Scio

SMART vzorová škola

Férová škola
Happy Snack
Projekt Comenius
eko-zoo
ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká